Groveko en MVO

Groveko MVO partnerDuurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen die gericht is op het vinden van de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Een bedrijf zoals Groveko, dat de drie P’s hoog in het vaandel heeft staan maakt steeds verantwoorde keuzes tussen milieu, mensen en winst.

Milieuvervuiling, kinderarbeid, uitputting van energiebronnen… de ontwikkelingen in de wereld dwingen ons tot nadenken over betere en duurzame oplossingen. Groveko wil op elke mogelijke manier proberen hieraan tegemoet te komen. MVO vormt dan ook de kern van ons beleid en wij bieden nu al de meest mogelijke oplossingen voor duurzaam schoonmaken en inkopen op dit gebied.

Groveko neemt haar verantwoordelijkheid zeer serieus! Zo kijken wij zeer kritisch naar onze interne processen. Van de inkoop van goederen en de herkomst daarvan tot de verpakking en de verzending. Dit met uiteindelijke doel om CO2 neutraal te werken.

Duurzaam ondernemen en ISO 14001

ISO 14001Groveko is een onderneming waar duurzaam ondernemen in de genen zit. Alle aspecten die te maken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dus met de 3 P’s van People, Planet en Profit staan beschreven in onze MVO-rapportage, welke op aanvraag beschikbaar wordt gesteld. Tevens werkt Groveko conform de richtlijnen van ISO 26000 (MVO prestatieladder) en is Groveko ISO14001 gecertificeerd. In ons handboek “milieubeleid